Niets van Mahjongshop Dot1 mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mahjongshop Dot1.
Het copyright van de teksten en ideeën berust bij Mahjongshop Dot1.  De logo’s en iconen van de gevoerde merken zijn gemaakt door de fabrikanten/leveranciers: het copyright hierop berust bij hen.

Het is niet toegestaan om de Mahjongshop Dot1 internetsite, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren en/of in originele- of gewijzigde vorm te kopiëren naar een server zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mahjongshop Dot1.